OHAL'de bizzat yaşadığınız veya şahit olduğunuz tüm mağduriyetleri aşağıdaki başlıklar çerçevesinde aktarabilirsiniz.
  
*OHAL’in BEBEK / ÇOCUK MAĞDURLARI /MAZLUMLARI: Anneleri ile birlikte nezarethane /hapishaneyle tanışan; hapsedilmiş ebeveynlerinden ayrılık sorunları yaşayan; biyolojik / koruyucu ailelerinin ellerinden alınma travmaları yaşatılan; yoksulluk, göç, dışlanma sorunları ile karşılaşan, ailelerinin mağduriyetinden etkilenip algı, öğrenme, konuşamama, yürüyememe vb. gibi sosyal, bedensel, ruhsal veya psikolojik sorunlar yaşayan çocuklar

*BEBEK / ÇOCUK / YETİŞKİN ÖLÜMLERİ (Üzüntü, Stres vb. ile Ortaya Çıkan veya ŞÜPHELİ ÖLÜMLER): OHAL'de kasıt veya ihmal neticesi ortaya çıkan şüpheli ölümler; üzüntü, stres, neticesi çocuk düşürme, ölü doğum vakaları; travma, derin elemle ortaya çıkan, nükseden (tekrarlayan), ağırlaşan hastalıklar vb. neticesi ölümler

*İNTİHAR / İNTİHAR GİRİŞİMİ: OHAL/KHK mağduriyetlerinin getirdiği sağlık sorunları, travmalar veya bunalımlar neticesi ortaya çıkan intihar vakaları

*HASTALIKLAR: OHAL mağduriyetlerinin getirdiği derin elem, stres, travmalar, tedavi alma sorunları vb. neticesinde artan, nükseden veya ilk defa ortaya çıkan fiziksel, zihinsel, ruhsal hastalıklar

*İŞKENCE / KÖTÜ MUAMELE: OHAL'de yaşanan işkence veya kötü muameleler neticesinde ortaya çıkan fiziksel, ruhsal, zihinsel travma, sakatlık veya ölüm olayları

*Uzun Süreli veya Hukuka Aykırı TUTUKLAMA / GÖZALTI: OHAL'de "hukuk devleti" ilkesine aykırı olarak yapılan tüm tutuklama /gözaltı mağduriyetleri

*FİİLİ /Fiziki SALDIRI: OHAL'in yarattığı sosyal, politik veya psikolojik ortam neticesinde ortaya çıkan fiili saldırılar darp, dayak, yaralanma sakatlanma veya ölüm olayları

*CİNSEL SALDIRI veya TACİZ: OHAL'in yarattığı sosyal /politik kutuplaşa neticesinde KHK'lılara veya yakınlarına yönelik ortaya çıkan cinsel saldırılar veya cinsel taciz vakaları

*SÖZEL SALDIRI: OHAL/KHK mağdurlarına veya yakınlarına yönelik aşağılama, hakaret, küfür, sözle taciz olayları

*MADDİ HAK GASPLARI /MADDİ varlıklara ZARAR /MALLARA EL KOYMA: OHAL /KHK mağdurlarından haksız kazanç,  haklarının-mallarının gasp edilmesi, soygun, el koyma veya yağmalanması yoluyla maddi zarara veya hak kayıplarına uğratılma vakaları

*İŞ/Meslek /YOL /TRAFİK KAZASI: OHAL mağdurlarının veya yakınlarının yaptıkları işler/meslekler, ziyaretler, nakiller, seyahatler vb. esnasında yaşanan kazalarda yaralanma, sakatlanma veya ölümler

*KAÇIRILMA / Rehin alınma vakası: OHAL ortamı dolayısı ile yaşanan kaçırılma olayları

*KAYIP veya kaybolma vakası: OHAL dolayısıyla yaşanan kayıp /bulunamayan kişi vakaları

*GÜVENLİK SORUŞTURMASI MAĞDURİYETİ: Kamu sektöründe veya özel sektörde işe alımlarda veya sonrasında güvenlik soruşturması gerekçesiyle, KHK/OHAL mağduru bir yakını olsun veya olmasın, ülkedeki "ötekileştirilen" herkese karşı yaşatılabilen güvenlik soruşturması mağduriyetleri

*OHAL/KHK MAĞDURLARINA KARŞI YAPILAN 'SİVİL ÖLÜM' UYGULAMALARI: OHAL/KHK mağdurlarına özel sektör alanlarında dahi çalışma, iş kurma, lisans-izin-ruhsat alma yasakları; eğitim, sınav, sosyalleşme gibi birçok alanlardaki "insani ve vatandaşlık haklarını" kullanmalarında kendilerine yaşatılan ayırımcılıklar, ambargolar.

*OHAL/KHK MAĞDURU YAKINLARININ "ÇALIŞMA HAKLARINA" YÖNELİK AYIRIMCILIK veya ENGELLEMELER: KHK'lı yakınlarının, güvenlik soruşturması, mimleme, ötekileştirme vb. gerekçeleriyle kamuda veya özel sektörde işe girme, çalışma, iş kurma veya diğer haklarının engellenmesi / ayırımcılığa uğrama vakası.

*BYLOCK / MOR BEYİN vb. gibi uygulamalar yoluyla yaşanan mağduriyetler.

*OHAL/KHK MAĞDURLARINA veya YAKINLARINA KARŞI, YAKIN AKRABALARI ve/veya SOSYAL ÇEVRELERİNCE UYGULANAN DIŞLANMA, YALNIZLAŞTIRMA veya HASMANE TUTUMLAR: (Sosyal izolasyon, gerilim veya kutuplaşma vakası

*DİĞER OHAL /KHK MAĞDURİYETLERİ: Yukarıdaki gruplamalar dışında kalan tüm mağduriyet vakaları.

OHAL'de Yaşanan Mağduriyetler Sonucu Meydana Gelen Bebek, Çocuk, Yetişkin Ölümleri, Travmalar, İntiharlar, Hastalıklar, İş-Trafik Kazaları, Saldırı, Taciz, Yağma, Kayıp, Kaçırılma Olayları, Kamu veya Özel Sektörde Çalışma Engellemelerinin Toplumsal Derinliği Araştırması

!! YAKINDA BAŞLIYOR !!

Bu çalışma 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimi ve OHAL ilanı sonrasında, OHAL/KHK "mağdurları" ve "mağdur yakınlarına" karşı yapılan tasfiyeler, ayırımcılık, dışlanma, taciz ve saldırılardan kaynaklanan; "Bebek, Çocuk, Yetişkin Ölümleri, Travmalar, İntiharlar, Yaralanmalar, Sakatlanmalar, İşkence, Kötü Muamele, Fiziksel Saldırı, Cinsel Tacizler, Yeni/Nükseden Bedensel, Ruhsal, Zihinsel Hastalıklar, İş Kazaları, Trafik Kazaları, Kayıplar, Kaçırılma Olayları, Maddi Varlıklara Zarar-Yağma, Sivil Ölüm uygulamalarından olan, Kamu veya Özel Sektörde Çalışma, İş Kurma, İzin-Lisans Engelleri ve Yasaklamalar" sonucunda ortaya çıkan bireysel ve toplumsal zararların genel bir görünümünü ortaya koymak üzere “Hak ve Adalet Platformu” tarafından tasarlanmış bir araştırmadır. Sistemimiz tamamen Siber GÜVENLİKLİDİR. Bilişim cihazınız ve sistemimiz arasındaki veri akışına 3. şahıslar tarafından erişilememesi için, iletişim tamamen, uçtan-uca şifrelendirilmiş olarak yapılmaktadır. Bu çalışmada hem rapor edilen kişiler, hem de rapor edenler hakkında toplanan tüm bilgiler tamamen gizli tutulacak ve asla hiçbir kişi veya kurumla paylaşılmayacaktır. Bu açıdan, çalışmanın sağlıklı analiz edilebilmesi ve raporlanabilmesi için sizlerden istenen tüm bilgileri, hiçbir endişe duymadan, açık ve dürüst bir şekilde aktarmaktan çekinmemenizi rica ediyoruz.
Araştırmamıza, Türkiye içerisinden veya dünyanın herhangi bir ülkesinden, yukarıda sıralanan mağduriyetleri bizzat yaşayan veya mağdur olmasa da yaşanan olaylar hakkında "birinci elden" bilgisi olan herkes katılabilir. Toplumsal zarar ve travmaların sağlıklı temsili açısından, araştırmamıza kendi katılmanız yanında, seslerini daha iyi duyurabilmeleri açısından, tanıdık çevrenizdeki mağdurlar ve yakınlarına da duyurum yapmanızı rica ediyoruz.
Not: Aynı olay hakkında çifte /çoklu raporlamanın tespiti açısından, katılımcılar ve mağdurların açıkladıkları konu hakkında mümkün olduğunca detaylı bilgiler talep edilmektedir. Bunun amacı, kesinlikle, katılımcıları mimlemek / deşifre etmek /fişlemek değildir; sadece çapraz kontrol amaçlıdır. Katılımcılar, yaşadıkları birbirinden farklı tüm mağduriyetleri rapor edebilirler. Ancak, bilgi karışıklığını engellemek açısından, birbirinden farkı olayları, veri sistemine, ayrı ayrı kategorilerde farklı olaylar olarak ayrı ayrı girmelerini rica ederiz.